Tamil

Her gören ayb etti âb-ı dîde-i giryânımı
Eyledim tahkîk görmüş kimse yok cânânımı

Lâhza lâhza hûblar gördüm ki dil kasdındadır
Pâre pâre eylerim men hem dil-i sûzânımı

Çoh yetirme göklere efgânım ey kâfir sakın
İncinir nâ-geh Mesîhâ işidip efgânımı

Kılma her sâ’at beni rusvâ-yı halk ey berk-i âh
Eyleme rûşen şeb-i gam külbe-i ahzânımı

Çıkma ey dîvâne bâzâr-ı melâmetten deyu
Muttasıl çâk-i girîbanım tutar dâmânımı

Hansı bütdür bilmezem îmânımı gâret kılan
Sende îmân yok ki sen aldın diyem îmânımı

Ey Fuzûlî câna yetmiştim gönülden şükr kim
Bağladım bir dilbere kurtardım andan cânımı

Türkçe

Her goren AYB etti ab-ı dide-i giryanımı
Eyledim tahkik Görmüş kimse yok cananımı

Lahza lahza hublar gordum ki dil kasdındadır
Pare eylerim erkekler etek dil-i suzanımı pare

Coh yetirme göklere efganım ey kafir sakın
Incinir na-geh Mesiha isidip efganımı

Kilma onun sa 'Rüsva-yı halk ey Berk-ı ah beni de
Eyleme Ruşen SEB-i gam Kulbe-i ahzanımı

çıkma ey divane'ait bazar-ı melametten Deyu
Muttasıl cak-ı giribanım tutar damanımı

Hansi butdur bilmezem imanımı Garet kilan
diyem aldın Sende iman yok ki sen imanımı

Ey Fuzuli cana yetmistim Gönülden sukr kim
Bagladım Bir dilbere andan canımı kurtardım

Çevirmek istediğiniz metni girin: (5000 karakter kaldı)

Tamil
Türkçe
Profesyonel çeviri:
Kullanım SözleşmesiSitene Ekle